Een goede burenrelatie

Steden en gemeenten als partner

Veel Vlaamse steden en gemeenten hebben een partnerstad- of gemeente in Duitsland. Deze contacten zijn eigenlijk tot stand gekomen sinds de militaire aanwezigheid in het Westen van de Bondsrepubliek. Dat is ook de reden waarom partnerschappen met de voormalige DDR eigenlijk amper voorkomen. Opmerkelijk is dat de meeste van de partnerschappen zijn afgesloten tussen kleine steden en gemeenten. De stad Gent, die Wiesbaden als partnerstad heeft is een van de weinige uitzonderingen.

Meer informatie:
Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten

Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn (EMR) werd in 1976 opgericht en kent een populatie van 3,7 miljoen inwoners. Het oorspronkelijke doel was de contacten tussen de verschillende landen, provincies en regio´s te verbeteren, maar sinds 1986 werd door middel van een grensoverschrijdend actieprogramma een strategische dimensie aan de samenwerking toegevoegd. Sinds 1988 werd het project gesteund door de Europese Unie, met name door Interreg sinds 1990.

Leden van de EMR zijn de Nederlandse en Vlaamse provincie Limburg, de Waalse provincie Luik, de regio Aken en de Duitstalige gemeenschap in België. Het hoofdkantoor van de EMR bevindt zich in het provinciegebouw van de Nederlandse provincie Limburg in Maastricht.

Het belangrijkste overlegorgaan voor grensoverschrijdende politiek is de Euregio-raad, die op 25 januari 1995 opgericht werd. De leden van de raad worden niet direct door de bevolking verkozen, maar worden door politieke, economische en sociale instanties uit de verschillende partnerregio´s aangesteld. De raad telt in totaal 81 leden, waarvan 51 in de politieke afdeling en 30 afgevaardigden van sociale organisaties. Het presidium of raad van bestuur vormt het voorzitterschap van de Euregio-raad. Elke partnerregio heeft vier afgevaardigden, het voorzitterschap wisselt af. De verschillende commissies zijn erg actief in Interreg-projecten en in het Europese EURES-programma.

Meer informatie:
Euregio Maas-Rijn