Over de Afvaardiging

Onze opdracht

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Berlijn is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in Duitsland en heeft zodoende een brede politieke en diplomatieke opdracht.

De Algemeen Afgevaardigde detecteert opportuniteiten voor samenwerkingen met Vlaanderen, rapporteert over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, pleegt overleg met potentiële partners, en zet Vlaanderen op de kaart in het ambtsgebied door een gerichte communicatie te voeren en representatieve activiteiten te ontwikkelen.

De Algemeen Afgevaardigde hangt administratief af van het Departement Buitenlandse Zaken, maar vertegenwoordigt in het betrokken ambtsgebied de hele Vlaamse Regering en is bevoegd voor alle gemeenschaps- en gewestmateries, zoals cultuur, onderwijs, infrastructuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu, waterbeleid, landbouw en visserij en wetenschapsbeleid. Hij of zij behoort ook tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade.

Bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering kan u bovendien terecht voor inlichtingen over Vlaanderen en over de bilaterale betrekkingen tussen Vlaanderen en Duitsland.

Ons team

Nic Van der Marliere, Algemeen Afgevaardigde 

Studeerde rechten

Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels en Duits

Lotte Ysenbrandt, Adjunct Algemeen Afgevaardigde

Studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de KULeuven, studieverblijf in Barcelona.
 
Van 2004 tot 2006 gelegenheidsjobs in Barcelona en Dublin. Van 2006 tot 2007 Trade Deputy voor Flanders Investment & Trade in Dublin. Van 2007 tot 2009 Administratief en Commercieel Assistent voor een farmaceutisch bedrijf in Italië. Van 2009 tot 2014 Deputy van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Londen. In 2014 verhuisd naar Kopenhagen, gewerkt in de Belgische Ambassade (eerst als Administratief Medewerkster, later als Analyst) en de Amerikaanse Ambassade. Sinds 1 juli 2018 Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in de Bondsrepubliek Duitsland.

Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels, Deens, Spaans en Italiaans

Susanne Boy - Stafmedewerkster

Studeerde Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, Spaanse Taal- en Literatuurwetenschap en Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Berlijn, studieverblijven in Amsterdam en Alicante.

Van 2001 tot 2006 gelegenheidsjobs als assistente, vertaalster en tolk als ook een stage bij MASmedios S.L. (Valencia, Spanje). In 2007 assistente administratie bij Emmegroep Iberica S.A., (Barcelona, Spanje) en lerares Duits (Barcelona). Freelance vertaalster en freelancing in website content-management. Vanaf november 2008 medewerkster en sinds 1 juli 2009 stafmedewerkster bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering te Berlijn.

Interesses: literatuur, film, theater, handarbeiden

Talenkennis: Duits, Nederlands, Engels en Spaans

Toon Leen - Medewerker

Studeerde beeldende kunst in Antwerpen.

Woont sinds 2008 in Berlijn en werkt sinds 2009 halftijds bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering. 

Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels, Frans

Onze locatie

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering is gevestigd op de vijfde verdieping in de Belgische ambassade in Berlijn, in het politieke en diplomatieke centrum van de Duitse hoofdstad. Op hetzelfde adres houdt ook Flanders Investment and Trade (FIT) een kantoor. Het Agentschap voor Internationaal Ondernemen begeleidt Vlaamse bedrijven op de Duitse markt en ondersteunt buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. In Duitsland beschikt FIT ook over kantoren in Stuttgart en Keulen. Ook het kantoor van Toerisme Vlaanderen-Brussel bevindt zich in Keulen.