Over de Vertegenwoordiging

Onze opdracht

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Berlijn is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in Duitsland en heeft zodoende een brede politieke en diplomatieke opdracht.

De Diplomatiek Vertegenwoordiger detecteert opportuniteiten voor samenwerkingen met Vlaanderen, rapporteert over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, pleegt overleg met potentiële partners, en zet Vlaanderen op de kaart in het ambtsgebied door een gerichte communicatie te voeren en representatieve activiteiten te ontwikkelen.

De Diplomatiek Vertegenwoordiger hangt administratief af van het Departement Buitenlandse Zaken, maar vertegenwoordigt in het betrokken ambtsgebied de hele Vlaamse Regering en is bevoegd voor alle gemeenschaps- en gewestmateries, zoals cultuur, onderwijs, infrastructuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu, waterbeleid, landbouw en visserij en wetenschapsbeleid. Hij of zij behoort ook tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade.

Bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen kan u bovendien terecht voor inlichtingen over Vlaanderen en over de bilaterale betrekkingen tussen Vlaanderen en Duitsland.

Ons team

Nic Van der Marliere, Diplomatiek Vertegenwoordiger  

Studeerde rechten

Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels en Duits

Susanne Boy - Beleidsmedewerker

Studeerde Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, Spaanse Taal- en Literatuurwetenschap en Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Berlijn, studieverblijven in Amsterdam en Alicante.

Van 2001 tot 2006 gelegenheidsjobs als assistente, vertaalster en tolk als ook een stage bij MASmedios S.L. (Valencia, Spanje). In 2007 assistente administratie bij Emmegroep Iberica S.A., (Barcelona, Spanje) en lerares Duits (Barcelona). Freelance vertaalster en freelancing in website content-management. Vanaf november 2008 medewerkster en sinds 1 juli 2009 stafmedewerker bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen te Berlijn.

Interesses: literatuur, film, theater, handarbeiden

Talenkennis: Duits, Nederlands, Engels en Spaans

Cécile Klinkers - Medewerker

Studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. 

Woont sinds 2010 in Berlijn en werkt sinds februari 2021 bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen.

Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels, Frans

Onze locatie

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen is gevestigd op de vijfde verdieping in de Belgische ambassade in Berlijn, in het politieke en diplomatieke centrum van de Duitse hoofdstad. Op hetzelfde adres houdt ook Flanders Investment and Trade (FIT) een kantoor. Het Agentschap voor Internationaal Ondernemen begeleidt Vlaamse bedrijven op de Duitse markt en ondersteunt buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. In Duitsland beschikt FIT ook over kantoren in Stuttgart en Keulen. Ook het kantoor van Toerisme Vlaanderen-Brussel bevindt zich in Keulen.