Politieke betrekkingen

Sinds de staatshervorming van 1993 kan de zelfstandigheid van Vlaanderen ook op internationaal vlak groeien. Vlaanderen kan eveneens internationale verdragen afsluiten voor die zaken die onder haar bevoegdheden vallen. Dat is vrij nieuw – ook voor de buitenlandse partners - en in de praktijk worden in vele gevallen geen nieuwe officiële akkoorden afgesloten, maar kloppen de gemeenschappen en de regio´s aan bij de Belgische Regering (die de verdragen oorspronkelijk heeft afgesloten) voor de omzetting van bestaande akkoorden.

Dat geldt met name (eigenlijk sinds de jaren zeventig) voor de omzetting van culturele akkoorden, die België in het jaar 1956 met de Duitse Bondsrepubliek afgesloten heeft. Tussen 1979 en 1990 was er overigens nog een cultuurovereenkomst met de Duitse Democratische Republiek.

Vandaag de dag overkoepelen deze akkoorden een groot aantal bevoegdheden, namelijk: cultuur, sport, onderwijs, wetenschap en onderzoek, stedenbouwkundige planning en ruimtelijke ordening en bescherming van het cultureel erfgoed.

De akkoorden, afgesloten met de Vlaamse Regering omvatten meer dan 70 overeenkomsten tussen België en Duitsland, die ofwel bilateraal of samen met andere partners gesloten werden.

Vlaanderen is sinds vele jaren ook actief op Europees niveau. Meerdere grensoverschrijdende initiatieven werden gelanceerd om de rol van de regio´s met wetgevende bevoegdheden in het alsmaar groter wordende Europa te versterken. Tijdens deze initiatieven werd nauw samengewerkt met enkele Duitse deelstaten. Noordrijn-Westfalen en Beieren behoren tot de medeoprichters van de werkgroep “Regio´s met wetgevende bevoegdheden” (REGLEG). Ook Baden-Württemberg en Rijnland-Palts zijn sinds kort actief in deze werkgroep.

Sinds 2001 beschikt de Vlaamse Regering over een eigen diplomatieke vertegenwoordiging in Berlijn die in Duitsland het aanspreekpunt is voor alle bevoegdheden van de Vlaamse Overheid.