Vlaamse week NRW logo

De samenwerking tussen Vlaanderen en NRW gaat ver terug in de tijd en is steeds uitermate vlot verlopen. Een eerste basis wrd in 1991 gelegd met een ondertekening van een internationale NRW-Vlaamse samenwerkingsovereenkomst. Sindsdien vonden tal van wederzijdse bezoeken, conferenties en culturele uitwisselingen plaats.

Precies daarom heeft de Vlaamse Regering het initiatief genomen om in maart 2019, voor het allereerst een Vlaamse week in NRW te organiseren.

Gedurende een week organiseren we samen met onze partners allerlei activiteiten, van concerten en expertises tot studiedagen, om de samenwerking tussen Vlaanderen en NRW te tonen en nieuwe impulsen te geven.

SAMENWERKING NRW

Op 18 januari 2019 vond in Brussel de tweede gezamenlijke regeringsvergadering van Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen plaats. Lees meer over de daaruit voortvloeiende samenwerking en de genomen beslissingen.

Sonntag 17.03. Eröffnungskonzert